REC EVENT – Konferencija Mladi u digitalnom dobu – [S07E06]

U ovom trenutku nedostaje oko 6.000 ljudi koji bi mogli da rade u IT industriji širom Bosne i Hercegovine.
Armin Talić, generalani menadžer BIT Aliajanse, rekao je da je cilj konferencije ostavarivanje što bolje saradnje u oblasti IT sektora zbližavanjem inovatora, lidera, start-up kompanija sa mladim ljudima zainteresovanim da svoju karijeru grade u digitalnim industrijama.
Tatjana Vučić je direktorica Kampa mladih programera i predstavnica Bit Alijanse za područje RS, i ističe svoje zadovoljstvo što ima priliku da dovede mlade programere i da ih pripreme za zanimanja budućnosti.

Kategorija: REC Event
33
Views