REC EXTRA – Nikola Dorontić: Projekat 30+ [S07E20]

Nikola Dorontić je socijalni pedagog i porodični terapeut. Jedan od specifičnih projekata koje radi udruženje Porodično gnijezdo je “30+”. Cilj tog projekta je da se pomogne ljudima koji imaju više od 30 godina da na jedan stručan, ugodan i netransparentan način, pronađu partnera. Projektom pomažete sebi da ne budete sami i da nađete svoju srodnu dušu. Više saznajte u #RecExtra.

Kategorija: REC Extra
88
Views