REC VLOG – Aleksandar Čičić – [S07E19]

Aleksandar Čičić je menadžer Robokids centra i u Rec Vlog je govorio o STEM vještinama. One obuhvataju mnogo više od nauke, tehnologije, inžinjeringa i matematike. Podrazumijeva primjenu svih ovih disciplina u rješavanju praktičnih izazova sa kojima se čovječanstvo susreće. Nesumnjivo je da BiH ekonomski, tehnološki i obrazovno kasni za zapadnim svijetom. Ukoliko želimo da ih koliko-toliko stignemo, moramo da napravimo veliki iskorak. Ne treba da učimo djecu za zanimanja koja su sad tražena, već za ona koja će biti tražena za 10 godina.

Kategorija: REC Vlog
200
Views