REC VLOG – Milana Tarlać – [S07E15]

Milana Tarlać je ekonomista i menadžer ljudskih resursa, a u RecVlog nam govori o zanimanjima i poslovima budućnosti. Konstantnim napredovanjem tehnologije, mijenja se naše razmišljanje, ponašanje, pa tako i tržište rada i poslovi. Sa promjenama koje će se desiti na tržištu rada, potrebno je da razvijamo i nove vještine. Prema istraživanju, vještine koje će nam biti potrebne su kritično i analitičko razmišljanje, emocionalna inteligencija, liderstvo, socijalne sposobnosti, medijska pismenost i mnošto drugih.

Kategorija: REC Vlog
656
Views