REC Vlog – Uticaj ekrana na mozak djece, Ankica Baković – [S06E26]

Ankica Baković je psihologica i psihoterapeutkinja i neuro feedback terapeutkinja i govori o uticaju ekrana kako kod djece, tako i kod odraslih. Naučna istraživanja pokazuju da se gledanjem u ekran doslovno mijenja neurologija, odnosno, fiziološka struktura mozga. Poteškoće koje nastaju zbog toga su usporen govorno-jezični razvoj, niz poteškoća vezano za učenje, razdražljivost, ljutnja, razvoj destruktivnog ponašanja, poremećen sistem vrijednosti, pa sve do simptoma autizma. U Rec Vlog pogledajte koji su to još problemi sa kojima se susreće u radu i koje savjete ima za sve roditelje.

Kategorija: REC Vlog
538
Views